На 13 април 2024 г. в камерна зала „България“ се състоя тържествен концерт и представяне на книга в чест на 100-годишнината на Лиляна Бочева, дългогодишен ръководител и диригент на хор […]
Цветелина Рашкова (моминска фамилия Василева) е бивша хористка и солистка на „Бодра смяна“ с 45-годишен сценичен опит. Завършила е консерватория във Виена с първи профил „Песен и оратория“ и втори […]