19.01.2016

Нашите учители

БОНЧО БОЧЕВ
Основател и диригент на хор „Бодра смяна“
в периода 1947-1975 г.

ЛИЛЯНА БОЧЕВА
Диригент в периода 1975-2005 г.,
а преди това – пианист-акомпаньор на хора

СВЕТЛА БЕШОВИШКА
Пианист-акомпаньор от 1975 до 2005 г.,
а от 2005 до 2010 г. – диригент на хора

40 дни откакто ни напусна Светла Бешовишка

АЛЕКСАНДЪР КОЧКОВ
Диригент от 2010 г.
досега

  РАЛИЦА ТРИФОНОВА
Музикален педагог и корепетитор до 2016 г.

 ИВА ГЕОРГИЕВА
Музикален педагог и корепетитор от 2017 г.

ИВЕЛИН ДИМИТРОВ
Музикален педагог и корепетитор до 2008 г.

ЛЮДМИЛА ГЕРОВА
Музикален педагог и корепетитор до 2008 г.

ТЕМЕНУГА МИЛАНОВА
Педагог и координатор в периода 1969-1990 г.

Нушка Миланова

 

Translate »