Основател и диригент на хор „Бодра смяна“ в периода 1947-1975 г.
Диригент в периода 1975-2005 г., а преди това – пианист-акомпаньор
Пианист-акомпаньор от 1975 до 2005 г.,а от 2005 до 2010 г. – диригент на хора
Диригент от 2010 г. досега
Музикален педагог и корепетитор до 2016 г.
Музикален педагог и корепетитор от 2017 г.
Музикален педагог и корепетитор до 2008 г.
Музикален педагог и корепетитор до 2008 г.
Педагог и координатор в периода 1969-1990 г.