На 5 октомври 2022 година се проведе тържествено заседание на катедра „Комуникация, връзки с обществеността и […]
Translate »