Детското хорово пеене започва в училище “Антим І” – София през 1939 г. от учителя Бончо Бочев Отдавна между Драганово и Поликраище има затаена надпревара за родното място на Бончо […]