Ако желаете да подпомогнете дейността на хор „Бодра смяна“, можете да го направите, като дарите средства по сметката на  Националния дворец на децата: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – кл. БатенбергIBAN – BG66UNCR96603110035317BIC – UNCRBGSF В графа „основание за превода“ изрично запишете „Дарение за хор Бодра смяна“.
Translate »