МИ ВОР РЕЙ ТРА СФОР МА РЕ ГРИ ГРИ ГРИ

ГРИЛЬ ЛО СОЛЬ ПЕР КАН ТА РЕ

Е ФАР МИ БЕН СЕН ТИ РЕ

ЛА НОТ ТЕ КУАН ДО ТУ, ЛА НОТ ТЕ КУАН ДО ТУ

ЛА НОТ ТЕ КУАН ДО ТУ СТАЙ А ДОР МИ РЕ

Е ФАР МИ БЕН СЕН ТИ РЕ

ЛА НОТ ТЕ КУАН ДО ТУ СТАЙ А ДОР МИ РЕ (2)

КУАН ДО ПОЙ МАК КОР ДЖЕС СЕ ГРИ ГРИ ГРИ

КЕ ТУАЛЬ ФИ НЕ ДОР МИС СЕ

ПИАН ПИАН МИАК КО СТЕ РЕЙ

ПИАН ПИАН МИАК КО СТЕ РЕЙ (2)

Е ЛА ТУА БОК КА (2) ДОЛЬ ЧЕ БА ЧИА РЕЙ

ПИАН ПИАН МИАК КО СТЕ РЕЙ

ПИАН ПИАН МИАК КО СТЕ РЕЙ Е ЛА ТУА БОК КА

Е ЛА ТУА БО О КА ДОЛЬ ЧЕ БА ЧИА РЕЙ

Все още няма отговори

Leave a Reply

Translate »