КИ ЛА ГА ЯР ДА (2) ДАН НЕ ВОЙМ ПА РА РЕ (2)

ВЕ НИ ТЕА НОЙ КЕ СИА МО (2) МАЕСТРО ФИНИ (2)

КЕ ДИ СЕ РАЕ ДИ МАТИ НА МАЙ МАН КИАМО

МАЙ МАН КИАМО ДИСОНАРЕ

ТАН ТАН ТАН ТА РИ РА (3) РА РИ РУ РА

ПРОВАН ЧЕУН ПОКО (2) КАН ЧЕ ВУОЙ КИАМАРЕ (2)

А ПАС СА ДИЕ ЧИ ВОЛ ТЕ (2) КЕ СА ЛИ МО (2)

КЕ ДИ СЕ РАЕ ДИ МА ТИ НА МАЕ МАН КИАМО ….

СЕ ЛА ГА ЯР ДА (2) ДОН НЕ ВОИМ ПА РА РЕ

СОТ ТО ЕЛ МАЕ Е ЕСТРО (2) ТЕ БИ ЗО НЯ (3) СТАРЕ

КЕ ДИ СЕ РАЕ ДИ МАТИ НА МАЙ МАН КИАМО…

Все още няма отговори

Leave a Reply

Translate »