АД АЛТРЕ ЛЕ ВОЙ ДА РЕ АД АЛТРЕ ЛЕ ВОЙ ДА РЕ СТЕ ПАС САТЕ

КЕ НОН КЕ НО НО КЕ НОН КЕ НО НО КЕ ВО ЛИО ЛО КОКУК КО

ЛА ТРИКЕ ТРИКЕ ТРАК ЛА ТРИКЕ ТРИКЕ ТРАК

ЛА ТРИКЕ ТРИКЕ ТРАК Е ТРУККО

ЛА ТРИКЕ ТРИКЕ ТРАК ЛА ТРИКЕ ТРИКЕ ТРАК Е ТРУККО

КАЛТРО СТА ДЕНТРЕТ ЙО ДИ СУОР АЛ ЛУККО (3)

Все още няма отговори

Leave a Reply

Translate »