Димянинка (3), мори, кон водила.
Кон водила (3), мори, кон поила.

С студна вода (3), мори, кладенчова.
Кладенчова (3), мори, изворова.

Над вода се (3), мори, огледала.
Па сама се (3), мори, аресала.

Ка съм бела (3), мори, и цървена.
Да бех мало (3), мори, по-висока.

По-висока (3), мори, църноока.
Се бих живо (3), мори, помамила.

Димянинка (2) над вода се, мори, огледала.
Па сама се (3), мори, аресала.

Все още няма отговори

Leave a Reply

Translate »