Обработка: Филип Кутев


Бре, Петрунко, мори, малай мо(ме),
все йодиме, мори, йобидо(ме).

Нигде йоро, мори, не нейдо(ме).
В ваше село, мори, дор три йо(ра).

Първо йор, мори, Петрунки(но).
Петрунчица, мори, йоро во(ди).

Йоз дол иде, мори, лудо мла(до).
Не се фана, мори на среда(та),

най-се фана, мори на тане(цо).
На танецо, мори, до Петрун(ка).

С перчико си, мори, китка ро(ни),
с нодзе си й, мори, чехли ка(ля).

Все още няма отговори

Leave a Reply

Translate »