И ЦУ МА ДЕ МО  ТА Е РУ КО ТО НА КУ
ТО МО ДА ЧИ ДЕ  И ЙО О
А СУ НО ХИ О Ю МЕ МИ ТЕ  КИ БО У НО  МИ ЧИ О

СО РА ЙО ТО БУ ТО РИ НО ЙО НИ
ДЖИ Ю У НИ И КИ РУ
КЬО О НО КИ УА  СА ЙО НА РА  МАТА АУ  ХИ МА ДЕ

ШИ Н ДЖИ А У  ЙО РО КО БИ О  ТА И СЕ ЦУ НИ ШИ ЙО
ТА И СЕ ЦУ НИ
КЬО У НО ХИУА  СА ЙО НА РА  МАТА АУ  ХИ МА ДЕ

Все още няма отговори

Leave a Reply

Translate »