Ружо, бела Ружо

Хор „Бодра смяна“ – Ружо, бела Ружо Ружо, бела Ружо, покачи се Ружо, на високо дърво, на кръстато бърдо. Та погледни Ружо, долу на полето, що ми се белее, белее, църнее… Дали са гълъбе, или са жераве? Нито са гълъбе, нито са жераве… Турци робье карат, три синджира робье. Първи синджир мале – все млади Read more about Ружо, бела Ружо[…]

Пуери концините (Pueri Concinitе)

ПУ Е РИ КОН ЦИ НИ ТЕ (2) НА ТО РЕ ГИ ПСА ЛИ ТЕ ПИ А ВО ЦЕ ДИ ЦИ ТЕ (3) АП ПА РУ ИТ (4) КВЕМ ГЕ НУ ИТ МА РИ А КВЕ ПРЕ ДИ КСИТ ГА БРИ ЕЛ Е ЙА ВИР ГО ДЕ УМ ГЕ НУ ИТ КВОД ДИ ВИ НА Read more about Пуери концините (Pueri Concinitе)[…]

Праздничная

Сей день ест торжественны И празненство почтенны Вси люди прославляют. У празнены гуляют, Из гости в гости ходят, Любов и радост плодят. Нато и мы взирая, Пришли к вам поскоряя, К вашейго благостине. Крилосом пришли нине, Пришли к тебе робята – Певчие нет ва брата.

Translate »