Пуери концините (Pueri Concinitе)

ПУ Е РИ КОН ЦИ НИ ТЕ (2) НА ТО РЕ ГИ ПСА ЛИ ТЕ

ПИ А ВО ЦЕ ДИ ЦИ ТЕ (3) АП ПА РУ ИТ (4)

КВЕМ ГЕ НУ ИТ МА РИ А

КВЕ ПРЕ ДИ КСИТ ГА БРИ ЕЛ

Е ЙА ВИР ГО ДЕ УМ ГЕ НУ ИТ

КВОД ДИ ВИ НА ВУ ЛУ ИТ КЛЕ МЕН ЦИ А

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »