Мотет

КРИСТУС ФАКТУС ЕСТ ПРО НОБИС ОБЕДИЕНС

УСВЕ АД МОРТЕМ (2)

МОРТЕМ АУТЕМ КРУЦИС

ПРОПТЕР КВОД ЕТ ДЕУС ЕКЗАЛТАВИТ ИЛЛУМ

ЕТ ДЕДИТ ИЛЛИ НОМЕН

КВОД ЕСТ СУПЕР ОМНЕ НОМЕН (2)

Вашият коментар

Translate »